Často kladené dotazy

Proč se tento projekt týká zrovna Romů a ne Němců či Poláků?

O německé nebo polské menšině bylo u nás pořádáno mnoho přednášek, napsáno mnoho knih a odborných publikací a proběhlo i mnoho setkání na různých úrovních.

Ale kdo opravdu něco ví o Romech, jejich řeči, folklóru, traumatu z pronásledování během 2.světové války a kultuře? Žijí-li mezi námi, měli bychom o nich přece něco znát!

Kdo se projektu může zúčastnit?

Projekt je zaměřen na žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol. Přihlásit se mohou i ostatní školy včetně vysokých škol a univerzit.. Do projektu se studenti mohou zapojit i aktivně v rámci soutěží.

Chceme, aby se naše škola zapojila do projektu „Zmizelí Romové a Romové dnes“, co máme udělat?

Kontaktovat obecně prospěšnou společnost Živá paměť. Obratem zašleme všechny potřebné podklady (přihlášku, informace o projektu pro pedagogy, informace o soutěži pro žáky atd.)